MUDr. Jana Filipová, interný lekár a endokrinológia